Түләүсез юридик ярдәм

Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгы (алга таба – Агентлык) түләүсез юридик ярдәм дәүләт системасында катнашучы булып тора һәм гражданнарга Агентлык компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча телдән һәм язма рәвештә хокукый консультация рәвешендә түләүсез юридик ярдәм күрсәтә, гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау өчен Россия Федерациясе законнарында һәм Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән тәртиптә.

Түләүсез юридик ярдәм турындагы законнар кысаларында консультация Агентлыкның юридик бүлеге тарафыннан сишәмбе көнне 15.00 дән 18.00 гә кадәр (алдан язылу буенча) түбәндәге адрес буенча үткәрелә: Казан шәһәре, Агрономия урамы, 11 йорт, каб. 409.

Алдан язылу һәр дүшәмбе (бәйрәм көннәреннән тыш) (843) 570-40-01 телефоны буенча башкарыла.

Түләүсез юридик ярдәм алу өчен үзең белән булырга тиеш:

- паспорт яки шәхесне раслаучы башка документ күчермәсе;

- гражданны түләүсез юридик ярдәм алу хокукына ия гражданнарның бер категориясенә кертүне раслаучы документлар.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International