Закон чыгару яңалыклары мониторингы

2021 елның 29 декабре, чәршәмбе

1. Законнардагы яңалык (үз көченә кергән үзгәрешләр)

- Махсус инвестконтрактлар төзү максатларында заманча технологияләр исемлеге тулыландырылды

РФ Хөкүмәтенең 2020 елның 28 ноябрендәге 3143-р номерлы боерыгына үзгәрешләр кертү турында 2021 елның 2 декабрендәге 3420-р номерлы күрсәтмәсе

РФ хөкүмәте махсус инвестицион контрактлар төзү максатларында заманча технологияләр исемлеген киңәйтте. Аерым алганда, атмосферага пычраткыч матдәләр чыгаруны билгеләү һәм контрольдә тоту, сыек кристалллы экран модульләрен, магнит-резонанс томографын, водород ягулык элементларын җитештерү технологияләре кертелгән.

Компанияләр дәүләт белән заманча конкурентлыкка сәләтле продукцияне серияле җитештерүне башлап җибәрү турында контракт төзи алачаклар. Инвесторга хуҗалык эшчәнлегенең тотрыклы шартлары гарантияләнә. Моннан тыш, СПИК катнашучысы салым ташламаларына, җир кишәрлекләрен арендалау һәм дәүләт сатып алулары вакытында преференцияләргә исәп тота ала.

- Дәүләт-хосусый һәм муниципаль-хосусый партнерлык турындагы килешүләр объектларына медицина калдыкларын кертергә тәкъдим иттеләр

“Россия Федерациясендә дәүләт-хосусый партнерлык, муниципаль-хосусый партнерлык һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында «Федераль законның 7 статьясына үзгәреш кертү турында» 1025624-7 номерлы федераль закон проектына Досье (килешү объектларын төгәлләштерү өлешендә) (24.09.2020 РФ сенаторы С. Ф. Лисовский тарафыннан кертелгән)

2021 елның 16 декабрендә Дәүләт Думасы икенче укылышта медицина калдыкларына каты көнкүреш калдыкларын эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, урнаштыру башкарыла торган объектларга карата билгеләнгән дәүләт-хосусый һәм муниципаль-хосусый партнерлык турындагы килешүләр объектлары турындагы норманы таратырга тәкъдим ителгән закон проектын кабул итте.

- Татарстанда инвестицион проектларга дәүләт ярдәменең өстәмә чаралары

"Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында "Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү турында" 2021 елның 11 декабрендәге 88-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы законы

Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында законга төзәтмәләр кертелә.

Инвестицион проектларга дәүләт ярдәме күрсәтү өчен мөмкинлекләр киңәйтелде.

Капитал салуларны яклау һәм бүләкләү турында килешү кысаларында гамәлгә ашырыла торган инвестиция проектлары инженерлык һәм транспорт челтәрләренә технологик тоташтыру чыгымнарын каплау; интеллектуаль эшчәнлек нәтиҗәләрен булдыру өлешендә инвестиция проектын гамәлгә ашыру өчен җәлеп ителгән облигация займнары буенча кредитлар һәм заемнар буенча процентлар түләү; фәнни тикшеренүләргә һәм тәҗрибә-конструкторлык эшләнмәләренә чыгымнарны каплау кебек дәүләт ярдәме чаралары белән тулыландырылды.

Дәүләт ярдәме күрсәтүнең үзенчәлекләре билгеләнде.

Моннан тыш, конкурс нәтиҗәләре буенча сайлап алынган җитештерү һәм куллану калдыкларын куллану нигезендә эшли торган генерацияләү объектларын төзү (реконструкцияләү, модернизацияләү) буенча инвестицион проектларны гамәлгә ашыручы инвестиция эшчәнлеге субъектларына салым ташламаларын бирү мөмкинлеге каралган. Салым ташламалары объектны файдалануга тапшырганнан соң 15 елга кадәр бирелергә мөмкин.

Закон рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International