Закон чыгару яңалыклары мониторингы

2021 елның 7 апреле, чәршәмбе

Законнардагы яңалыклар (үз көченә кергән үзгәрешләр)

 

- Моношәһәрләрдә АҮТ резидентларына карата таләпләр йомшартылды

РФ Хөкүмәтенең 2021 елның 11 мартындагы карары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Россия Федерациясе монопрофильле муниципаль берәмлеге территориясендә (моношәһәр) төзелгән алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе резиденты тарафыннан инвестиция проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә гамәлгә ашырыла торган һәм төзелә торган яңа даими эш урыннарының минималь күләменә таләпләрне үтәү сроклары һәм алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре реестрын алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында" 2021 елның 30 декабрендәге  350 нче карары

Моношәһәрләрдә урнашкан алгарышлы үсеш территорияләре (АҮТ) резидентлары өчен инвестицияләр күләме һәм булдырылган эш урыннары саны буенча таләпләрне үтәү вакыты озайтылды. Йөкләмәләр АҮТкә теркәлгәннән соң 2 ел дәвамында (ел дәвамында түгел) үтәлергә мөмкин.

Карар 2019 елның 1 апреленнән 2021 елның 31 декабренә кадәр резидент статусын алган компанияләргә кагыла.

Моношәһәрләрдә АҮТ резидентлары реестрын алып бару кагыйдәләре ачыкланды.

 

- Татарстанда милекчеләр җирендә урнашкан биналарның сату бәясе кадастр бәясенең 100% ын тәшкил итә

"Россия Федерациясе Җир кодексының 39.20 статьясында каралган хәлләрдә биналар, корылмалар милекчеләренә, Татарстан Республикасы милкендәге яисә дәүләт милке кагылмый торган җир кишәрлекләрен сату турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 елның 3 октябрендәге 827 номерлы карарына үзгәреш кертү турында" 2021 елның 12 мартындагы 124 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары

Хәзер әлеге кишәрлекләрне сату-алу шартнамәсен төзегәндә, сатулар уздырмыйча гына, бәясе сатып алучы мөрәҗәгать иткән вакытта гамәлдә булган кадастр бәясенең 100% күләмендә билгеләнә. Элек торак пунктлар өчен 500 мең кешегә кадәр 10 тапкыр салым ставкасы һәм торак пунктлар өчен 500 меңнән артык кеше 17 тапкыр салым ставкасы иде.

Яңа кагыйдәләр үз көченә кергәнче җир кишәрлекләрен арендалау шартнамәсен төзегән биналарның милекчеләренә җир сату бәясен исәпләү элек гамәлдә булган кагыйдәләр буенча 2024 елның 1 гыйнварына кадәр, шул исәптән инвестицион проектларны тормышка ашыру өчен башкарылачак.

 

- Технопарклар территорияләрендә алына торган өстәмә бәя, төбәкләрне субсидияләү максатларында, яңача билгеләнә

"Индустриаль парк, сәнәгать технопаркы яки югары технологияләр өлкәсендәге технопарк территориясендә алына торган җыелма өстәмә кыйммәтне исәпләү Методикасын раслау турында" 2020 елның 1 октябрендәге 225н номерлы Россия Финанс министрлыгы боерыгы (документ үз көченә кермәгән)

РФ Юстиция министрлыгында 2021 елның 16 мартында теркәлгән № 62789.

Конкурс сайлап алуын узган регионнарга индустриаль парклар, сәнәгать технопарклары һәм югары технологияләр өлкәсендәге технопарклар инфраструктурасы объектларын төзү, модернизацияләү һәм (яки) реконструкцияләүгә субсидияләр рәвешендә дәүләт ярдәме бирелә. Шул ук вакытта парклар территорияләрендә алына торган өстәмә бәя исәпкә алына. Финанс министрлыгы әлеге күрсәткечне исәпләү тәртибен яңартты.

 

- Хөкүмәт авыл хуҗалыгы продукциясен беренчел һәм сәнәгать эшкәртү белән шөгыльләнүче оешмаларга дәүләт ярдәме күрсәтү өчен товарлар исемлеген аныклады

РФ Хөкүмәтенең 2019 елның 21 августындагы 1856-р номерлы күрсәтмәсе белән расланган "Авыл хуҗалыгын үстерү турында" Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлеше максатлары өчен продукция исемлегенә кертелә торган үзгәрешләр турында” РФ Хөкүмәтенең 2021 елның 22 мартындагы 699-р номерлы күрсәтмәсе

Авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү белән шөгыльләнүче оешмалар һәм ИПга дәүләт ярдәме күрсәтелергә мөмкин. Сүз, аерым алганда, кредит ресурсларыннан файдалану мөмкинлеге турында бара. Әлеге продукцияне сатудан кергән табышның гомуми керемендә календарь ел өчен 70% тан да ким булмаска тиеш.

РФ хөкүмәте дәүләт ярдәме алу максатларында ОКПД 2 буенча продукция кодлары исемлеген тулыландырды. Аерым алганда, линолен, олеин, линолевая кислоталар, аларның тозлары һәм катлаулы эфирлар, алма кислотасы, башлангыч формаларда этилен полимерлары, полиацетальләр, гади эфирларның башка полимерлары һәм эпоксид сумалалар беренчел формаларда, поликарбонатлар, алкид сумалалар, витаминнар кертелгән.

Югарыда санап үтелгән продукцияләрдән авыл хуҗалыгы үсемлекләре чималын тирән эшкәртү продукциясенә, шул исәптән биотаркала торган пластикны җитештерү өчен компонентлар буларак кулланыла.

 

- Эчке туризм хезмәтләре буенча кэшбэк алу өчен түләүне 15 июньгә кадәр кертергә кирәк

“Территорияләрендә туристлык хезмәте күрсәтелә торган Россия Федерациясе субъектлары исемлеген, аны бирү срокларын билгеләү, шулай ук туристлык хезмәте өчен түләү чорын билгеләү турында" туризм буенча федераль агентлыкның 2021 елның 16 мартындагы 80-Пр-21 номерлы боерыгы

РФ Юстиция министрлыгында 2021 елның 17 мартында теркәлгән.

2021 елда кэшбэкның эчке туризм хезмәтләре буенча программасы 18 марттан 15 июньгә кадәрге чорда чыгымнарга карата гамәлдә булачак.

Хезмәт күрсәтүне башлану - 18 марттан да иртәрәк түгел, 28 июньнән дә соңга калмыйча, тәмамлану - 20 марттан да иртәрәк түгел, 30 июньнән дә соңга калмыйча.

Боерык 2021 елның 18 мартыннан үз көченә керә.

Тэг: #законодательство

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International