Закон чыгару яңалыклары мониторингы

2021 елның 27 октябре, чәршәмбе
  1. Законнардагы яңалык (үз көченә кергән үзгәрешләр)

 

- Кече бизнесны 2022 елга планлаштырылган тикшерүләрдән азат иттеләр.

"2022 елда планлы контроль (күзәтчелек) чаралар, кече эшмәкәрлек субъектларына карата планлы тикшерүләр үткәрү үзенчәлекләре һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында" 2021 елның 8 сентябрендәге 1520 номерлы РФ Хөкүмәте карары

Хөкүмәт кече бизнесны планлы тикшерүгә мораторийларны 2022 елга озайтырга карар иткән.

Шул ук вакытта берничә искәрмә ясалды. Шулай итеп, билгеләнгән чикләүләр кешеләр тормышы өчен, шулай ук аларга карата даими дәүләт контроле (күзәтчелеге) режимы билгеләнгән эшчәнлек яки җитештерү объектлары булган затларга; лицензияләр нигезендә эшләүче оешмаларга; атом энергиясен кулланучы предприятиеләргә кагылмый.

Карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

 

- Реконструкцияләүгә экоэкспертиза үткәрелми торган социаль һәм транспорт инфраструктурасы объектлары исемлеге барлыкка килде

"Экологик экспертиза турында" Федераль законның 11 статьясындагы 7.9 пунктының икенче абзацы нигезендә төзелешкә, реконструкцияләүгә проект документлары дәүләт экологик экспертиза объекты булып тормаган социаль һәм транспорт инфраструктурасы объектлары исемлеген раслау турында РФ Хөкүмәтенең 2021 елның 7 сентябрендәге 2479-р номерлы күрсәтмәсе

Закон чыгару дәрәҗәсендә социаль һәм транспорт инфраструктурасы объектларының аерым категорияләрен төзү һәм реконструкцияләү өчен федераль дәрәҗәдәге экологик экспертиза үткәрү таләбе төшереп калдырылды.

РФ Хөкүмәте мондый объектлар исемлеген раслады. Алар арасында -ветклиникалар, сәүдә, җәмәгать туклануы, туризм, мәгариф объектлары.

Боерык басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

 

- Татарстанда төзелеш, реконструкция һәм капиталь ремонт өчен дәүләт контрактлары шартларын үзгәртү

"Капиталь төзелеш объектын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, сүтү, мәдәни мирас объектларын саклау буенча эшләрне башкару предметы булган контракт шартларын үзгәртү турында" 2021 елның 20 сентябрендәге 887 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары

2021 елда төзелеш материалларына бәяләр сизелерлек арту сәбәпле, Россия Хөкүмәте төбәкләрдә мәдәни мирас объектларын саклау буенча эшләр башкаруга дәүләт контрактлары өчен бәяне 30% ка кадәр арттыру мөмкинлеге каралган.

Шуңа бәйле рәвештә Татарстан Республикасында контракт шартларын үзгәртү турында карар кабул ителде, аның предметы булып күрсәтелгән эшләрне башкару тора.

Контрактның мөһим шартларын үзгәртү дәүләт заказчысы һәм подрядчы тарафыннан өстәмә килешү төзү юлы белән башкарыла.

Дәүләт заказчылары исемлеге билгеләнгән.

 

- Бюджет кредитлары буенча региональ бурычларны реструктуризацияләгәндә азат ителә торган акчалар хисабына финанслана торган инвестпроектларны сайлап алу кагыйдәләре актуальләштерелде

"Россия Федерациясе субъектының бюджет кредитлары буенча Россия Федерациясе субъекты алдындагы бурычларын түләү күләмен киметү нәтиҗәсендә азат ителә торган акчалары Россия Федерациясе субъекты тарафыннан инфраструктура объектларына бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашыруга юнәлдерелергә тиеш булган яңа инвестицион проектларны билгеләү кагыйдәләренең 1 пунктына үзгәреш кертү турында" 2021 елның 25 сентябрендәге 1611 номерлы РФ Хөкүмәте карары

Инфраструктураны актив үстерүче төбәкләр бюджет кредитлары буенча бурычларны исәптән төшерү хокукына ия булачак. 2021-2024 елларда азат ителә торган акчалар яңа инвестицион проектны гамәлгә ашыру өчен кирәкле транспорт, инженерлык, энергетика һәм коммуналь инфраструктура объектларын төзүгә юнәлдерелә.

Мондый проектларны сайлап алу кагыйдәләрендә чаралар үткәрелә торган норматив-хокукый актларга сылтамалар актуальләштерелде. РФ БКна төзәтмәләр, шулай ук 2021 елда бюджет кредитлары буенча Россия Федерациясе алдында төбәкләрнең йөкләмәләргә (бурычларга) реструктуризация үткәрү тәртибе исәпкә алынды.

 

- 2030 елга кадәр Россиянең социаль-икътисадый үсеше: инициативалар исемлеге

РФ Хөкүмәтенең 2030 елга кадәр РФ Социаль-икътисадый үсеше инициативалары исемлеген раслау турында 2021 елның 6 октябрендәге 2816-р номерлы күрсәтмәсе

Хөкүмәт илнең 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш инициативалары исемлеген раслады. Алар 6 юнәлешкә бүленгән: социаль өлкә, төзелеш, экология, цифрлы трансформация, технологик ыргылыш һәм гражданнар өчен дәүләт.

"Социаль өлкә" юнәлеше, “Социаль казначейлык”,"Профессионалитет" һәм "Бизнес-спринт" проектларын үз эченә ала, сәламәтлекне торгызу өчен оптималь медицина реабилитациясе карала. "Экология" - ябык цикл икътисады һәм илнең "генераль җыештыру".

"Төзелеш" юнәлеше сәнәгать төзелеше кагыйдәләрен реинжиниринглауны, кече күчерү формаларын яңартуны, пространство мәгълүматларының милли системасын булдыруны күздә тота. "Технологик алга китеш" яңа материаллар җитештерүне үстерүне, электр һәм водород автомобильләре булдыруны, сыекландырылган табигый газ базарын үстерүне күздә тота. "Цифрлы трансформация"гә онлайн электрон документ әйләнеше һәм дәүләт хезмәтләре үсеше, Интернетка керү мөмкинлеген киңәйтү һәм ІТ өчен кадрлар әзерләү кертелгән. "Гражданнар өчен дәүләт"кә бер проект керде - "Клиентларга якынлашу сәясәте".

Аларны тормышка ашыру өчен җаваплы органнар билгеләнде.

 

- Региональ кыйммәтле кәгазьләр эмиссиясе турында

Финанс базарларында бурыч алулар буенча Россия Федерациясе субъектлары өчен методик киңәшләр (расланган Россия Финанс министрлыгы тарафыннан, 2021 ел)

Төбәкләр өчен финанс базарларында бурыч алулар буенча методик тәкъдимнәр әзерләнгән.

Россия Федерациясе субъектларының дәүләт кыйммәтле кәгазьләре эмиссиясенең төп этаплары, шул исәптән эмиссия шартларын дәүләт теркәве, облигацияләрне урнаштыру буенча агент хезмәтләрен җәлеп итү, сәүдәне оештыручы, үзәк депозитария һәм рейтинг агентлыгы каралды. Физик затлар өчен облигацияләрнең үзенчәлекләре китерелгән, Бюджет кодексы яңалыклары аңлатылды. "Максатчан" бурыч алуларны гамәлгә ашыру мөмкинлеге, субъектларның дәүләт бурычын эчке һәм тышкы кыяфәткә бүлү турындагы мәсьәләләр кузгатылды.

 

2. Закон чыгару инициативалары

 

- Кертемнәрне киметүче региональ инвестицион проектта катнашучы салым ташламаларын югалтырга мөмкин

"Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешендәге 25.12 һәм 25.12.1 статьяларына һәм 288.2 статьяларына үзгәрешләр кертү турында" 1145997-7 номерлы Федераль закон проектына (РИПта катнашучы статусын туктату нигезләрен төгәлләштерү өлешендә) (08.04.2021 Дәүләт Думасы депутаты Г.  Данчикова тарафыннан кертелгән)

2021 елның 14 октябрендә Дәүләт Думасы РФ НКга икенче укылышта төзәтмәләр проектын кабул итте, алар нигезендә төбәк инвестпроектында катнашучы статусы салым тикшерүе нәтиҗәләре буенча, шул исәптән катнашучы тарафыннан инвестиция декларациясендә каралган йөкләмәләрне (проектның капитал салымнарын финанслау өлешендә йөкләмәләрне дә кертеп) үтәмәүне ачыклаган карар нигезендә туктатылачак.

Төбәк инвестпроектында катнашучы статусы туктатылган очракта табышка салым суммасын торгызу тәртибе аныклана.

Закон проекты Россия Федерациясе Президентының 03.03.2020 ел, №Пр-432 (1 пунктның в пунктчасы) йөкләмәләре исемлеген үтәү максатларында әзерләнгән, аның нигезендә ташламалар бирүгә бәйле рәвештә түләнмәгән салым суммаларының инвестицияләр күләме буенча йөкләмәләр бозылган очракта яңадан торгызылырга тиеш.

Федераль закон проекты региональ инвестицион проектларда катнашучылар тарафыннан инвестиция декларациясе буенча шартлар үтәлү өлешендә аңлашылмаучанлыклар һәм икеләтә аңлауны бетерүгә юнәлдерелгән. Закон проектын тормышка ашыру региональ инвестицион проектта катнашучы статусын туктатканда, аларга региональ инвестиция проектында каралган күләмдә капиталь кертемнәрне гамәлгә ашыру турындагы шартны үтәмәгән очракта, региональ инвестиция проектында катнашучы статусын туктатканда оешмалар табышына салым буенча салым табышын, шул исәптән төбәк бюджетларына да, торгызырга мөмкинлек бирәчәк.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International